OKMF sitt formål er å gi våre lærlinger en god utdanning, og gi våre medlemsbedriften god og kvalifisert arbeidskraft.


Kontakt oss

Vårt teamVårt mål


Vi skal bidra til at våre lærlinger får en trygg og god fremtid innenfor sitt fag, gjennom å finne riktig lærlingbedrift, skape gode rutiner, og tilby relevante kurs til både lærling, bedrift, og øvrige ansatte.OKMF skal fungere som ett bindeledd mellom skole, bedrift, og det offentlige for å sikre en god overgang fra elev, til lærling, til ansatt.


Ta kontakt
Vedtekter

Vår prosess

Under kan du se fire viktige trinn for å oppnå våre mål.

REKRUTTERING & OPPFØLGING

Vi rekrutterer og skriver kontrakt med lærlingen, og følger opp bedriften og lærlingen hver 4.-5.uke

RIKTIG ARBEIDSKRAFT

Vi jobber for at våre medlemmer får god og kvalifisert arbeidskraft gjennom fagopplæring i egen bedrift.


SAMARBEID

OKMF samarbeider med den videregående skolen og er bindeleddet mellom skole – bedrift – myndigheter

GJENNOMFØRING

OKMF jobber for at faget fra prosjekt til fordypning blir gjennomført i samsvar med læreplanene i forhold til planlegging, oppfølging, tidsperspektiv og vurdering

Har du spørsmål du ikke finner svar på?


Ta kontakt