Informasjon for lærlingen

Ønsker du å bli lærling i mekaniske fag?
Velkommen, da er du kommet til rett sted

Er du allerede lærling?

Her finner du hva du trenger

Går du på ungdomsskolen?

Da er første steg i riktig retning å velge Teknologi og Industrifag ved valg av utdanningsprogram på videregående skole.

Frykt ikke! Har du valgt «feil» utdanningsprogram i utgangspunktet, er det muligheter for å bytte linje underveis i utdanningen eller foreta utdanning i ett kryssløp.

Går du på videregående skole?

Da vil du møte OKMF på hjemmebane dersom du er elev ved en av våre medlemsskoler.

Vi er aktivt ute på skolene og følger opp våre fremtidige lærlinger.

Ved oppstart av nye VG1 klasser på høsten, deltar vi på Informasjonskvelder og vi gjennomfører skolebesøk i klasserommet på dagtid.

Flere skoler arrangerer dager i løpet av skoleåret hvor vi inviterer med oss noen av medlemsbedriftene våre inn på skolen for å snakke litt om hva de gjør, og hva de ønsker av deg som lærling.

YFF

Både på VG1 og VG2 bistår vi skolen med faget YFF som står for- yrkesfaglig fordypning.

Da reiser vi ut på skolene og speed dater elevene på TIP og IT linjene og parer de opp mot passende medlemsbedrifter for utplasseringsperioder i skoleåret.

På denne måten hjelper vi elevene ut til de bedriftene vi mener de kan passe godt inn i, både på bakgrunn av interesse og personlighet.

Hva betyr det å være lærling?

Det å være lærling med OKMF i ryggen, betyr at man inngår en lovfestet kontrakt om opplæring og praksis i ønsket lærefag.

I lærekontrakten er det fire signerede parter:

 1. Lærlingen.
 2. Godkjent lærebedrift som er medlem hos oss.
 3. OKMF som samarbeidsorgan hvor vi sørger for dine rettigheter blir ivaretatt.
 4. Fylkeskommunen du tilhører.

Vanligvis går opplæringen over fire år med to års skolegang i videregående skole og to års læretid i bedrift, men det finnes varianter av ordningen, som for eksempel:

Ett års skolegang i videregående skole og 3 år i bedrift med skole noen dager i uken over en periode for å komplettere yrkesfaglig krav til fellesfag.

Livet som lærling

Som regel har de fleste av våre lærlinger vært utplassert i sin lærebedrift under skolegangen, de vil da ha fått en viss kjennskap til organisasjonen, den daglige driften og menneskene de skal jobbe med.

Vi liker å kalle YFF den beste søknaden til en Læreplass.

Likeledes er lærlingetiden den beste søknad til fast arbeid etter bestått fag/svenneprøve.

I starten av læretiden går mye tid til å bli kjent, innføring i rutiner og man er ofte med sine kollegaer som observatør og håndlanger. Etter hvert vil man ta større del i de daglige arbeidsoppgavene med veiledning og tilsyn.

Først år i læretiden regnes som opplæring.

Andre år i læretiden kalles verdiskapingstid, da er det forventet at du som lærling er med og bidrar til verdiskapning i det daglige.

Oppfølging

OKMF benytter seg av oppfølgingssystemet til Fagbrev.io

Under hele læretiden følges du opp av OKMF ca. hver 5 uke i tillegg til at det gjennomføres lovpålagte halvårsvurderinger igjennom hele læreperioden.

Som lærling må det dokumenteres og jobbes mot fag/svenneprøve.

Her vil du få tildelt loggmal og veiledning av OKMF.

Ved behov for yrkesfaglig eksamen, jobber vi med eksamensforberedende oppgaver.

I dette toppmoderne systemet, har lærling, faglig leder, veiledere, og opplæringsansvarlig i OKMF tilgang, via nettside og app på mobil eller nettbrett.

Kurs og opplæring

Du vil via OKMF få tilbud om kurs og opplæring som du har behov for, slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver, trygt, sikkert og etter gjeldene lover og regler.

Fag/Svennebrev

Læretiden avsluttes med en fag/svenneprøve hvor man tildeles fag/svennebrev etter bestått prøve. Svennebrev er tittel i håndverksfagene som f.eks. Låsesmedfaget.

Bestått prøve markeres hos lærebedrift eller OKMF.

Det er også mulig å melde seg på seremoni med utdeling av Fag/ Svennebrev i fylkeskommunen du tilhører.

Står du uten Lærlingplass?

Se våre ledige læreplasser her eller send oss en åpen søknad så tar vi kontakt.

Læreplassgaranti

Læreplassgaranti gjelder i Oslo for Teknologi- og industrifag

Industrimontørfaget, industrimekanikerfaget, platearbeiderfaget, gjenvinningsfaget og låsesmedfaget:

 • Oppfyller krav til ungdomsrett (basis 1)
 • Har bestått alle fag fra Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet med karakteren 3 eller bedre
 • Har gjennomfør praksis i yrkesfaglig fordypning i en av kontorenes godkjente lærebedrifter
 • Viser motivasjon for lærefaget ved intervju mot slutten av Vg2, samt er aktiv søker til læreplass
 • Har maksimalt 10 dager fravær inklusivt timefravær for hvert skoleår (Vg1 og Vg2)
 • Har godt muntlig fagspråk som kreves for å oppfylle kravene til HMS i bransjen
 • Oppfyller særskilte krav til vandelsattest der det kreves
 • Forplikter seg til å ta førerkort etter avtale der det kreves

Fagbrev på jobb / praksiskandidat

Fagbrev på jobb

En god løsning for en voksen ufaglært til å kunne ta fagbrev samtidig som man er i lønnet arbeid.

Krav som må, oppfylles:

 • Du må ha ett års praksis i lærefaget.
 • Du kan bli realkompetansevurdert og få tilpasset veiledning og opplæring før du går opp til fagprøven.
 • Du har fritak fra fellesfagene.
 • Krav til kompetanse i lærefaget og gjennomføring av eksamener og fag/svenneprøven er likt som for lærlinger og praksiskandidater.

Fagbrev for praksiskandidat

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og som vil ta et fagbrev eller svennebrev, uten å være elev eller lærling.

Du må ha jobbet med arbeidsoppgaver innenfor de viktigste delene av læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet at du har:

 • bestått teoretisk eksamen i faget
 • Du må ha jobbet fulltid i faget i fem år. Arbeidserfaringen må være knyttet til kompetansemålene i læreplanen for faget ditt
 • Dokumentert praksis fra utland kan vurderes og godskrives
 • Du må uansett ha jobbet minst ett år i relevant fag i Norge

Snarveier for lærlinger

logo.ab4eb863

fagbrev.io

Her logger du og følger opp kompetansemålene dine

Lærlingbevis

Dersom du er registrert inn i Fagbrev.io og har lastet opp ett profilbilde der, har du tilgang på digitalt lærling bevis ved å laste ned appen Lærling bevis fra google play.

Lån og stipend

Som lærling og lærekandidat kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

Oppmelding til Privatist eksamen

Oppmeldingsperioder

Høst: Fra 1. september 2023 kl. 00:00 til 15. september 2023 kl. 23:55
Vår: Fra 15. januar 2024 kl. 00:00 til 1. februar 2024 kl. 23:55