Medlemsskoler

Vi er bindeleddet mellom skole – bedrift – myndigheter, og samarbeider tett med den videregående skolen.

Får første prioritet vil alltid være hver enkelt elev

Vi jobber for at faget fra prosjekt til fordypning blir gjennomført i samsvar med læreplanene i forhold til planlegging, oppfølging, tidsperspektiv og vurdering.