Fremtiden er yrkesfag!Ta din utdanning gjennom oss:

Industrimekaniker:

Låsemedfaget:

Industrimontør:

Platearbeiderfaget:


Vi finner riktig arbeidskraft til din bedrift


Bli medlemsbedrift!
 

Hva vi jobber for, og hvordan vi gjør det

OKMF har som hovedmål å sikre at våre eiere - medlemsbedriftene - får god og kvalifisert arbeidskraft gjennom fagopplæring i egen bedrift. I tillegg jobber vi for at faget fra prosjekt til fordypning blir gjennomført i samsvar med læreplanene i forhold til planlegging, oppfølging, tidsperspektiv og vurdering. Vi er bindeleddet mellom skole – bedrift – myndigheter, og samarbeider tett med den videregående skolen.
Får første prioritet vil alltid være hver enkelt elev.

Våre medlemsbedrifter