OKMF

Medarbeider:


Nikolai Johansen

Tlf: 928 91 452

Mail: nikolai@okmf.no

Daglig leder:


Lise Hetty Olsen

Tlf: 402 27 382

Mail: lise.hetty@okmf.no


Besøksadresse:


OKMF

Skjærvaveien 8

1466 Strømmen


Medarbeider:


Pernille Jahr

Tlf: 467 41 981

Mail: pernille@okmf.no

Opplæringskontoret for mekaniske fag

I år er det Yrkesfagenes år! Dette er en kampanje som

skal øke innsikt om yrkesfag, øke unges interesse,

øke antall lærebedrifter og synliggjøre yrkesfagene.

Les mer på www.yrkesfag.no og www.velgtip.no • OKMF har som hovedmål å sikre at våre eiere - medlemsbedriftene - får god og kvalifisert arbeidskraft gjennom fagopplæring i egen bedrift • OKMF er bindeleddet mellom skole – bedrift – myndigheter • OKMF samarbeider med den videregående skolen • OKMF jobber for at faget prosjekt til fordypning blir gjennomført i samsvar med læreplanene i forhold til planlegging, oppfølging, tidsperspektiv og vurdering

Våre oppgaver:

KAMPANJE 2018

 • Vi jobber for å rekrutere til- og profilere våre medlemsbedrifter
 • Vi skriver kontrakt med lærlingen/lærekandidaten
 • Vi holder kontakten med fagoppløringskontoret
 • Vi følger opp bedriften og lærlingen hver 4.-5.uke
 • Vi gjennomfører halvårssamtaler
 • Vi bistår med omplassering av lærlinger der dette er nødvendig
 • Vi søker om- og endrer lærerkontrakter ved behov
 • Vi tar ansvar for - og gjennomfører kurs
 • Vi er bindeleddet mellom bedriftene og det offentlige
 • Vi hjelper til med nødvendige søknader ved eks. økonomiske tilskudd og nødvendige skolegang for lærlingene
 • Vi bistår med interne opplærlingsplaner
 • Vi gjennomfører (lager/kommer med forslag til- og vurerer) praktiske prøver som trening til fagprøve
 • Vi melder lærlingene opp til fagprøve
 • Vi bistår bedriftene med etter. og videreutdanning for andre ansatte
 • Vi gjennomfører kurs for faglige ledere og instruktører

Copyright 2015 © All Rights Reserved - Webansvarlig Trond Askeland