OKMF

Medarbeider:

 

Nikolai Johansen

Tlf: 928 91 452

Mail: nikolai@okmf.no

 

Besøksadresse:

 

OKMF

Skjærvaveien 8

1466 Strømmen

 

Daglig leder:

 

Lise Hetty Olsen

Tlf: 402 27 382

Mail: lise.hetty@okmf.no

 

Opplæringskontoret for mekaniske fag

 • OKMF har som hovedmål å sikre at våre eiere - medlemsbedriftene - får god og kvalifisert arbeidskraft gjennom fagopplæring i egen bedrift

 

 

 • OKMF er bindeleddet mellom skole – bedrift – myndigheter

 

 

 • OKMF samarbeider med den videregående skolen

 

 

 • OKMF jobber for at faget prosjekt til fordypning blir gjennomført i samsvar med læreplanene i forhold til planlegging, oppfølging, tidsperspektiv og vurdering

Våre oppgaver:

 • Vi jobber for å rekrutere til- og profilere våre medlemsbedrifter
 • Vi skriver kontrakt med lærlingen/lærekandidaten
 • Vi holder kontakten med fagoppløringskontoret
 • Vi følger opp bedriften og lærlingen hver 4.-5.uke
 • Vi gjennomfører halvårssamtaler
 • Vi bistår med omplassering av lærlinger der dette er nødvendig
 • Vi søker om- og endrer lærerkontrakter ved behov
 • Vi tar ansvar for - og gjennomfører kurs
 • Vi er bindeleddet mellom bedriftene og det offentlige
 • Vi hjelper til med nødvendige søknader ved eks. økonomiske tilskudd og nødvendige skolegang for lærlingene
 • Vi bistår med interne opplærlingsplaner
 • Vi gjennomfører (lager/kommer med forslag til- og vurerer) praktiske prøver som trening til fagprøve
 • Vi melder lærlingene opp til fagprøve
 • Vi bistår bedriftene med etter. og videreutdanning for andre ansatte
 • Vi gjennomfører kurs for faglige ledere og instruktører

Copyright 2015 © All Rights Reserved - Webansvarlig Trond Askeland